Pedigree Information for
Smokee Uno
 

Rondo Leo
  Mr. Gun Smoke

 

Kansas Cindy
Smokee Uno

 

Jose Uno
  Uno Princess

 

Hanna's Princess